Shri Someshwara swamy Temple

Nangavalli, Salem, Tamilnadu