Shri Chandranatha Basadi (jain temple) works

Dharmastala,Karnataka.