Shri Vishwanatha Kshethra

Katapadi Udupi, Karnataka