Shri Gokarnanatheshwarar Temple

Mangalore,Karnataka.