Shri Ragavendra Mutt, Mantralayam

Main Prakaram Mantralayam, Andhra Pradesh.